Επικοινωνία - Πληροφορίες

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Βότση 2, Τ.Κ. 65403 Καβάλα
Τηλ: 2510-227430, 2510-225770
Fax: 2510-224624
e-mail επικοινωνίας: libteeam@tee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Θρακης
Διεύθυνση: Παρνασσού 6, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή
Τηλ: 25310-35313, 25310-35314
Fax: 25310-20960
email επικοινωνίας: tee_thrace@tee.gr