Προθεσμίες - Σημαντικές ημερομηνίες

10 Αυγούστου 2012 
20 Αυγούστου 2012 
 
Κατεβαστε το template με τις οδηγίες συγγραφής των επιστημονικών εργασιών. Η υποβολή των αρχικών περιλήψεων και, μετέπειτα, των τελικών επιστημονικών εργασιών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktirio-energeia2012@xan.duth.gr . Η υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη/τελική εργασία σε αρχείο pdf και αρχείο τύπου word (για παράδειγμα .doc, .docx).