Οργανωτική Επιτροπή

Χ. Κουκουρλής,Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Λ. Βασιλειάδης,Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Α.Μ.
Ν. Παπαθανασίου,Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Θράκης
Π. Μποτσαρης,Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
Α. Δημούδη,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
Μ. Παπαδόπουλος,Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Α.Μ.
Α. Πλεσιας,Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Θράκης
Φ. ΚαραλίδηςΑντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
Δ. ΜανανάςΓενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης