Επιστημονική Επιτροπή

Β. Χρυσάνθου
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Ν. Γεωργουλάς
Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Β. Προφυλλίδης
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Π. Κοσμόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γ. Μπάκος
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Π. Μπότσαρης
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Λ. Βασιλειάδης
Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γ. Γκαϊντατζής
Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Α. Δημούδη
Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Φ. Φαρμάκης
Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Σ. Βεζυργιαννίδου
M.Sc. Αρχιτέκτων Μηχανικός